عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان مطرح کرد؛
عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان و مجلس خبرگان رهبری با بیان این که آیت الله مهدوی کنی هرگونه مخالفت با رهبری را امری خلاف اسلام می دانستند، ابراز تأسف کرد: عده ای از مسؤولان امروز اسم رهبری را زیاد به کار می برند و در ظاهر ادعا ولایی بودن دارند
عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان مطرح کرد؛
عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان و مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از هنجارشکنی های اخلاقی تأکید کرد که حوزه ها و بزرگان وزارت ارشاد و شخص وزیر ارشاد بلکه بالاتر خود ریاست جمهوری و دولت را مسؤول می دانند.