انچه که باید در خصوص قوانین بانک بدانیم

سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر

تهیه کننده :سیده الهه محمدیOffice presentation iconnchh_khh_byd_dr_khsws_qwnyn_bnkh_bdnym.pps