اخبار

۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۱۸:۱۷
سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ - ۱۸:۱۰
سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ - ۰۵:۱۰
سازمان بسیج حقوقدانان استان بوشهر
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۱۱:۴۸
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
تعامل و همکاری با اداره کل دادگستری استان بوشهر
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۱۱:۳۳
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۱۰:۵۹
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۱۰:۴۷
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ - ۱۵:۰۸
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
توافق و دیدار بامدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان بوشهر

نظرسنجی

نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟
اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شد
۲۶%
اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیست
۲۰%
نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشت
۵۳%
تمام آرا: ۲۰۱