سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر
مدرسه جرم شناسی بر اساس آخرین دستاوردهای بین‌ المللی در برازجان برگزار شد
مدرسه جرم شناسی بر اساس آخرین دستاوردهای بین‌ المللی، مرداد ماه با حضور دکتر حميدرضا نیکوکار پژوهشگر در حوزه جرم شناسی و مدرس دانشگاه، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان با همکاری بسیج حقوقدانان و دپ
سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر
آموزش همگانی حقوق (طرح هر مسجد یک حقوقدان)
آموزش همگانی حقوق (طرح هر مسجد یک حقوقدان)در مسجد قرآن شهرستان بوشهر واقع در عاشوری بعد از نماز مغرب و عشا اجرا شد
سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر
رزمایش انجمن های علمی تخصصی حقوق دانان
همزمان با سراسرکشور رزمایش علمی انجمن های تخصصی بسیج حقوق دانان در استان بوشهر برگزار شد.
سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر
سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

نظرسنجی

نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟
اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شد
۲۶%
اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیست
۱۹%
نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشت
۵۵%
تمام آرا: ۲۱۱