سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

مدرسه جرم شناسی بر اساس آخرین دستاوردهای بین‌ المللی، مرداد ماه با حضور دکتر حميدرضا نیکوکار…

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

آموزش همگانی حقوق (طرح هر مسجد یک حقوقدان)در مسجد قرآن شهرستان بوشهر واقع در عاشوری بعد از نماز…

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

همزمان با سراسرکشور رزمایش علمی انجمن های تخصصی بسیج حقوق دانان در استان بوشهر برگزار شد.

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

آموزش همگانی حقوق ( هر مسجد یک حقوق دان ) در شهرستان دلوار

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

مشاوره حقوقی و قضایی رایگان

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان بوشهر با حضور اعضا در محل این سازمان پیرامون مسائل حقوقی و…

سازمان بسیج حقوق دانان استان بوشهر

دیدار با مدیر کل تعزیرات حکومتی در اعیاد شعبانیه

محصولات
عنوان :
101 قانون عجیب
نویسنده :
سال چاپ یا تولید :
عنوان :
ده نکته حقوقی برای خرید خانه
نویسنده :
محسن حسینیان
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
انچه که باید در خصوص قوانین بانک بدانیم
نویسنده :
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
انتشار گزارش عملکرد یکساله سازمان بسیج حقوقدانان در نشریه حقوقدان
نویسنده :
سازمان بسیج حقوقدانان بوشهر
سال چاپ یا تولید :
1395
عنوان :
دانستني‌هاي کاربردي پيرامون وصيت
نویسنده :
سال چاپ یا تولید :